Truckförarutbildningar

Många av dagens yrken kräver tunga lyft och förflyttning av stora detaljer. Hantering av större truckar kräver kunskap om både hantering och säkerhet. Våra truckförarutbildningar genomförs enligt den aktuella läroplanen TLP 10 som tagits fram av arbetsmarknadens parter. Utbildningarna genomförs ute på företagen eller på plats i våra lokaler där vi startar grupper löpande. Själva utbildningen är uppbyggd för att motsvara den traditionella A+B-kursen.

Windings kan dessutom erbjuda eTruck, en interaktiv webbaserad truckförarutbildning. Låt dina anställda sköta sin truckutbildning individuellt. eTruck är ett verktyg för interaktiv truckförarutbildning på nätet som låter deltagaren göra teorin som självstudie. Ett tillvägagångssätt som öppnar för effektivare kurser och sparar tid samt resurser för både företaget och deltagaren. Själva utbildningen är uppbyggd för att motsvara den traditionella B kursen.

eTruck kan användas till utbildning av både nybörjare och mer erfarna förare samt lämpar sig perfekt som repetitionsutbildning för erfarna truckförare som behöver uppdatera sina kunskaper.


E-truck

e-Truck är en interaktiv webbaserad truckförarutbildning, som är ett mycket stimulerande och kostnadseffektivt sätt att ta truckkort på. Titta gärna på demoversionen av självstudiedelen på http://www.etruck.se/


Kursupplägg e-truck

 • Teori: Introduktion med gemensam samling under ca 15-20 minuter för att få inloggning och starta upp.
 • Självstudier: ca 6-8 h.
 • Färdigställande teoridel: Efter några veckor sker en gemensam samling där man ger återkoppling på genomfört program samt gör ett teoriprov. Ca 2 h.
 • Praktisk körning: Utförs på det egna företaget eller hos oss med våra maskiner.
 • Kursstart: Fortlöpande start. Vi startar eTruck oavsett antal deltagare. Du anmäler ditt intresse och därefter planerar vi start enligt överenskommelse.

Truckförarutbildning A

A-utbildningen är en kortare truckförarutbildning och vänder sig till er som endast behöver använda låglyftare, dragtruck eller höglyftande ledtruck (ledstaplare). När man är godkänd skall man klara aktuella arbetsmoment ute på arbetsplatserna.

Kursupplägg truckutbildning A

 • Teori: Lärarledd 8 timmar eller som självstudie med etruck 6-8 timmar.
 • Praktisk körning: Utförs på det egna företaget eller med våra maskiner.
 • Kursstart: Fortlöpande start. Vi startar upp utbildning när vi har en grupp
  på ca 7-8 deltagare.

Utbildningen genomförs enligt gällande läroplan TLP 10.

Truckförarutbildning A+B

A+B-utbildningen går vidare med motviktstruck, skjutstativtruck mm.
A+B-utbildningen ger tillsammans de kunskaper som behövs för säker truckanvändning, både teoretiskt och praktiskt. När man är godkänd skall man klara aktuella arbetsmoment ute på arbetsplatserna.

Kursupplägg truckutbildning A+B

 • Teori: Lärarledd 12-16 timmar eller som självstudie med etruck 6-8 timmar.
 • Praktisk körning: Utförs på det egna företaget eller med våra maskiner.
 • Kursstart: Fortlöpande start. Vi startar upp utbildning när vi har en grupp på
  ca 7-8 deltagare.

Utbildningen genomförs enligt gällande läroplan TLP 10.

Truckförarutbildning C

C-utbildningen ger möjlighet att köra hjullastare och teleskoptruck efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov. Efter godkänd utbildning skall man klara aktuella arbetsmoment ute på arbetsplatsen.

hh

Kursupplägg truckutbildning C

 • Teori: 8 timmar. En heldag eller enligt överenskommelse.
 • Praktisk körning: Utförs på det egna företaget.
 • Kursstart: Fortlöpande start.

Utbildningen genomförs enligt gällande läroplan TLP 10.Ansvarsutbildning

Vår ansvarsutbildning vänder sig till er som ansvarar för truckverksamheten på företaget, tex arbetsledare, produktionsledare, produktionschef eller service/underhållschef.

Kursinnehåll ansvarsutbilding
 • Lagar och föreskrifter
 • Ansvarsfrågor för truck
 • Ansvarsfrågor för lift
 • Ansvarsfrågor för travers
 • Praktikfall

Utbildningen varvas med föredrag, diskussioner och övningsuppgifter.

Arbetsledaransvar enligt AFS 2006:5

”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet skall kunna utföras säkert."


Repetitionsutbildning

Efter några år kan det vara klokt att uppdatera och fräscha upp sina kunskaper, vilket bidrar till större riskmedvetenhet och säkrare förare. Även de som inte kör truck, men arbetar i truckens arbetsområde har stor nytta av truckförarutbildning repetition.

Kursinnehåll repetitionsutbildning

 • Skräddarsytt innehåll efter önskemål
 • Både teoretiska och praktiska moment

Repetitionsutbildning enligt AFS 2006:5

"Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler."

Körtillstånd

Arbetsgivaren skall fr.o.m. 2007 skriva ett personligt körtillstånd till alla som kör truck, kran/travers och liftar. Tillstånden kan du ladda ner här.

Körtillstånd truck

Körtillstånd travers

Körtillstånd mobila plattformar (lift)

 

Intresseanmälan

Vill du att vi kontaktar dig angående ett utbildningsupplägg? Skicka ett meddelande så återkommer vi inom 24h. Eller prova att ringa Peter Winding på tel. 0730-91 57 35. Vi är ofta upptagna i utbildning men svarar eller ringer tillbaka så fort vi kan.


Bilder från truckutbildningar