Truckförarutbildning A

A-utbildningen är en kortare truckförarutbildning och vänder sig till er som endast behöver använda låglyftare, dragtruck eller höglyftande ledtruck (ledstaplare). När man är godkänd skall man klara aktuella arbetsmoment ute på arbetsplatserna.

Kursupplägg truckutbildning A

  • Teori: Lärarledd 8 timmar eller som självstudie med etruck 6-8 timmar.
  • Praktisk körning: Utförs på det egna företaget eller med våra maskiner.
  • Kursstart: Fortlöpande start. Vi startar upp utbildning när vi har en grupp på ca 7-8 deltagare.

Utbildningen genomförs enligt gällande läroplan TLP 10.