Repetitionsutbildning

Även inom travers och kran, rekommenderar vi repetition i någon form efter ca 5 år. Vi har löst det genom att integrera dem med repetitionsbehov i de ordinarie utbildningarna. Har du behovet, kontakta oss så löser vi det