Liftar används på allt fler arbetsplatser i Sverige och de flesta olyckor som sker beror på att man bryter mot någon säkerhetsföreskrift. Det är därför viktigt att er personal vet vilka regler som gäller. I Windings lift-fallskyddstutbildning får man både teoretisk och praktisk kunskap.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna känna sig trygga och besitta de kunskaper som behövs för att uträtta ett fullgott arbete. Vi på Windings har lång och gedigen erfarenhet av att  genomföra lift och fallskyddsutbildningar.

Kursupplägg lift-fallskyddsutbildning

  • Teori: vi går igenom konstruktion, skötsel och daglig tillsyn, säkert arbetssätt, lagar och arbetarskydd, varför behövs fallskydd?, fallskyddsutrustning och hur den används, om olyckan ändå händer och din riskbedömning innan höjdarbete.
  • Praktisk körning med A och B lift och praktisk firning med sele.
  • Kurslängd: en dag.

I utbildningen ingår:

  • Teoriböcker
  • Teoretiskt och praktiskt slutprov
  • Utbildningsbevis
  • Fika och lunch. (gäller utbildning hos oss)

Vår liftutbildning följer SS-ISO 18878:2013 och Liftläroplanen (LLP) och bidrar till att ni får en säkrare och effektivare användare

Kursstart: Hos oss i Värnamo 2 ggr/månad.

Lift-fallskyddsutbildning


 

Intresseanmälan

Vill du att vi kontaktar dig angående ett utbildningsupplägg? Skicka ett meddelande eller ring 0370-82655.


Bilder från liftutbildningar