Heta Arbeten

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den som ska utföra Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats har genomgått utbildning. Du som är utsedd till att vara tillståndsansvarig (brandskyddsansvarig) vid Heta Arbeten ska ha minst samma utbildning som hetarbetaren och brandvakten.

Utbildningen, som genomförs av instruktörer som är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige, omfattar sju lektionstimmar och har följande block:

  • Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande åtgärder
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö
  • Tätskikt – Tak, väggar och balkonger
  • Praktik
     

Praktiken består av övning med handbrandsläckare och hantering av gasflaskor vid brand.

Kursdokumentationen består av handbok samt tillstånd/kontrollista för tillfälliga Heta Arbeten.Vill du att vi kontaktar dig angående ett utbildningsupplägg? Skicka ett meddelande eller ring 0370-82655.